ΕλληνικάΑγγλικά


Ενεργειακή Επιθώρηση Κτιρίων & Βιομηχανιών

Από τον Ιανουάριο 2011 η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και βιομηχανιών είναι υποχρεωτική. Διαθέτουμε την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (θερμοκάμερα, power analyser, ανεμόμετρα, θερμόμετρα, αναλυτή καυσαερίων κ.λπ) για τις αναγκαίες μετρήσεις προς έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Στον τομέα αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • ελέγχουμε τα κτίρια και καταγράφουμε τις ελλείψεις προς έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  • εκπονούμε Ενεργειακές Μελέτες και Μελέτες Εξοικονόμισης Ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανικές μονάδες
  • εκδίδουμε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.