ΕλληνικάΑγγλικά


Υπηρεσίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επιδοτήσεων και κατέχουμε την τεχνογνωσία να αναλάβουμε:
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, σε Κοινοτικά Προγράμματα/ Ευρωπαϊκής Ένωσης (τομείς: ενέργεια - μεταποίηση – τουρισμός)
  • Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου για επιδότηση από Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα για οποιοδήποτε επενδυτικό έργο,
  • Την παρακολούθηση και τη διαχείριση του φακέλου έως την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.
  • Την συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρισής σας, σε κάθε βήμα του επενδυτικού σας έργου.