ΕλληνικάΑγγλικά


Υπηρεσίες Μηχανολόγου ως Επιβλέποντα Μηχανικού

Οι υπηρεσίες Επιβλέποντα Μηχανικού αποτελούν απαραίτητη προυπόθεση για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων (βιοτεχνίες, βιομηχανίες) που έχουν μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, όπως καθορίζεται από την νομοθεσία για όλες τις δραστηριότητες τους.

Ο  επιβλέπων μηχανικός οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάσταση των μηχανημάτων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την άδεια εγκαταστάσεως από την Δ/νση Ανάπτυξης. Ακόμη οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος  σε συνδυασμό με την ασφαλή  και βέλτιστη λειτουργία της επιχείρισης.

Επιπλέον, στις αρμοδιοτητες του επιβλέποντα μηχανικού περιλαμβάνονται:

  • η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας
  • η εξασφάλιση των μέσων για την τήρηση των διατάξεων πυροπροστασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος

με σκοπό την ασφαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα της επιχείρισης.