ΕλληνικάΑγγλικά


Εγκαταστάσεις Οχημάτων

Το τεχνικό μας γραφείο, με γνώση της υπάρχουσας τεχνικής νομοθεσίας (Π.Δ.78/1988 ΦΕΚ 1519Β/7-9-2010 και του Ν. 3897 /10-12-2010) που ισχύει για:

 • Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου
 • Σταθμούς οχημάτων
 • Πλυντήρια οχημάτων
 • Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

και διαθέτοντας την εμπειρία να προτείνει την βέλτιστη λειτουργική και οικονομική λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, αναλαμβάνει την μελέτη και εκδοση:

 • Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωσης Χρήσεων Γης
 • Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Άδειας Ιδρύσεως
 • Άδειας Τροποποιήσεων
 • Άδειας Λειτουργίας
 • Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας
 • Εξουσιοδότησης για την χορήγηση Κάρτας Έλεγχου Καυσαερίων
 • Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων για την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων με Υγραέριο και με Αέρια Καύσιμα.