ΕλληνικάΑγγλικά


Σχεδίαση - Εγκατάσταση ΑΠΕ

Η ραγδαία ανάπτυξη των Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σήμερα, αποτελεί μια ευκαιρία επένδυσης για τους πελάτες μας και για μας μια πρόκληση να φέρουμε εις πέρας τις προσδοκίες τους στο μέγιστο βαθμό, τόσο συμβουλευτικά όσο και τεχνικά.

Με γνώμονα να προσφέρουμε την πιο αξιόπιστη και αποδοτική λύση, η εταιρία μας, αναλάμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υλοποιήση ενεργειακών έργων για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στην υλοποιήση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων:
 • Αξιολογούμε το ακίνητο/ την έκταση ως προς την καταλληλότητα για εγκατάσταση των Α.Π.Ε
 • Εκπονούμε προμελέτη και οικονομική αξιολόγηση για την εκτίμηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παρέχουμε Μελέτη Εφαρμογής της προτεινόμενης εγκατάστασης
 • Εκτιμάμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οικονομικές προσφορές του εξοπλισμού προς εγκατάσταση
 • Σύντασσουμε, υποβάλλουμε και διαχειριζόμαστε τον φάκελο του πελάτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
 • Παρακολουθούμε το επενδυτικό έργο για χρηματοδότηση από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
 • Επιβλέπουμε την εγκατάσταση του έργου

Στην τεχνική υλοποιήση έργων του ενεργειακού τομέα, στόχος μας είναι η πλήρης απαλλαγή του πελάτη, από το δαιδαλώδες σύστημα αδειοτήσης. Γι’ αυτό σε κάθε ενεργειακό έργο (υδροηλεκτρικό, αιολικό κ.λπ.) αναλαμβάνουμε:

 • το σχεδιασμό του έργου
 • την έκδοση των αδειών παραγωγής - εγκατάστασης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και λειτουργίας
 • την περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • τη διαδικασία σύνδεσης με τη Δ.Ε.Η. - σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ
 • την έκδοση άδειας λειτουργίας του κτηρίου
 • τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση του φακέλου για την επιδότηση.