ΕλληνικάΑγγλικά


Μελέτες Πυροπροστασίας

Δεδομένου ότι η λήψη του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι απαραίτητη για την άδεια λειτουργιας όλων των επιχειρήσεων, σας προτείνουμε τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση που εγγυάται την ασφαλή τους δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 71/1988). Επιπλέον, προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυροπροστασία κτιρίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

  • παθητική (προληπτικά μέτρα)
  • ενεργητική (κατασταλτικά μέτρα)

Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό και ταυτόχρονα να μην υπάρξει εξάπλωσή της εντός ή εκτος του κτιρίου.

Η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Τα προβλεπόμενα από τον μελετητή (μηχανολόγος μηχανικός) μέτρα αφορούν τον εξοπλισμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες που ενεργοποιούνται αν εμφανιστεί και κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς.

Από το ξεκίνημα λειτουργίας του Τεχνικού Γραφείου Μαρία Ταυρίδου & Συνεργάτες, η σύνταξη μελετών πυροπροστασίας αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενά μας. Συγκεκριμένα, συντάσσονται μελέτες πυροπροστασίας που αφορούν σε κτίρια όπως:

  • κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών
  • ξενοδοχεία, ξενώνες
  • εκπαιδευτήρια, σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης
  • καταστήματα, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, super market
  • χώροι συνάθροισης κοινού
  • βιομηχανικά κτίρια – αποθήκες, logistics
  • νοσοκομειακά κτίρια, γηροκομεία, κτίρια σωφρονισμού
συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου, χώροι στάθμευσης οχημάτων (υπέργεια και υπόγεια).