ΕλληνικάΑγγλικά


Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Το Τεχνικό Γραφείο Ταυρίδου Μαρία & Συνεργάτες εκπονεί μελέτες  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  για όλες τις κατηγορίες χρήσεων των κτιρίων από την αρχή λειτουργίας του. Αναλαμβάνουμε ιδιωτικά και δημόσια  έργα,  τόσο στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας,  όσο και στην υλοποίηση τους αργότερα ως μελέτες εφαρμογής.

Αναλυτικά οι μελέτες - σχεδιάσεις που εκπονούνται είναι :

 • ύδρευσης
 • αποχέτευσης – βιολογικών καθαρισμών
 • θερμομόνωσης
 • θέρμανσης
 • κλιματισμού
 • αερισμού
 • ισχυρών ρευμάτων
 • ασθενών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης
 • καυσίμων αεριών (φυσικό αέριο, υγραέριο)
 • ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ
 • φωτισμού οδών - κόμβων
 • ανελκυστήρων (ατόμων, φορτίων)

και αφορούν τις χρήσεις ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων πολλών κατηγοριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • βιομηχανίες, αποθήκες, logistics
 • μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών
 • γραφεία
 • συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα
 • ξενοδοχεία, ξενώνες
 • καταστημάτα, εμπορικά κέντρων, πολυκαταστημάτα, super market,
 • συνεργεία αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων, ΚΤΕΟ
 • σταθμοί αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων
 • νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα
 • εκπαιδευτήρια
 • πολιτιστικά κέντρα & κέντρα διασκεδάσεως
Για τα δημόσια έργα παράλληλα με τη μελέτη-σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συντάσσονται και τα τεύχη δημοπράτησης.